Về việc bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân

Bệnh viện Trung ương tỉnh Shimane xem việc bảo vệ quyền lợi/ lợi ích cá nhân là trách nhiệm mang tính xã hội, chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.
Phương châm liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân được quy định như dưới đây, chúng tôi phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhân viên và những người liên quan, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách ngày một tốt hơn.

1. Thu thập/ sử dụng/ cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi có thành lập hệ thống bảo vệ/ quản lý thông tin cá nhân, có tạo ra và tuân thủ quy định nội bộ bệnh viện liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách thích hợp.

2. Biện pháp an toàn về thông tin cá nhâns

Chúng tôi có xây dựng biện pháp phòng ngừa hoàn hảo liên quan đến việc truy cập bất chính thông tin cá nhân, làm mất/ phá hoại/ xuyên tạc và rò rỉ, v.v... thông tin cá nhân. Trường hợp vạn bất đắc dĩ lỡ phát sinh vấn đề, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp điều chỉnh nhanh chóng nhất.

3. Xác nhận/ điều chỉnh/ ngưng sử dụng thông tin cá nhân

Trường hợp bệnh nhân có yêu cầu xác nhận/ điều chỉnh hoặc yêu cầu ngưng sử dụng thông tin liên quan đến bản thân bệnh nhân, v.v... chúng tôi sẽ thực hiện điều tra và đối ứng thích hợp theo điều lệ/ quy tắc, v.v...

4. Tuân thủ pháp luật/ chuẩn mực liên quan đến thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ pháp luật/ điều lệ và các chuẩn mực khác liên quan đến thông tin cá nhân.

5. Đào tạo và cải thiện liên tục

Chúng tôi triệt để việc đào tạo/ huấn luyện nhân viên nhằm duy trì một cách thích hợp việc bảo vệ thông tin cá nhân, xem xét lại và cải thiện liên tục quy định nội bộ bệnh viện.

6. Cung cấp/ công bố thông tin khám chữa bệnh

Chúng tôi có quy định riêng liên quan đến việc cung cấp/ công bố thông tin khám chữa bệnh

Thông báo liên quan đến việc cung cấp thông tin khám chữa bệnh và bảo vệ thông tin cá nhân

Bệnh viện Trung ương tỉnh Shimane tích cực nỗ lực trong việc khám chữa bệnh sau khi đã giải thích và nhận được sự đồng ý của bệnh nhân (đồng ý phương pháp điều trị) và bảo vệ thông tin cá nhân.

Cung cấp thông tin khám chữa bệnh

Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc lo lắng về bệnh trạng hoặc quá trình điều trị của mình, đừng ngần ngại yêu cầu bác sĩ phụ trách hoặc điều dưỡng viên trực tiếp giải thích. Trường hợp này không cần thủ tục cần thiết gì đặc biệt.

Công bố thông tin khám chữa bệnh

Trường hợp quý khách có nguyện vọng xem hoặc sao chép lại hồ sơ khám chữa bệnh của mình thì đừng ngần ngại mà hãy yêu cầu bác sĩ phụ trách hoặc liên hệ đến "Quầy tiếp nhận văn bản" ở tầng 1 để được cấp thông tin liên quan. Quý khách sẽ chi trả chi phí thực tế cần thiết trong việc công bố/ sao chép nên vui lòng lưu ý.

Điều chỉnh nội dung và ngưng sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể xác định được họ tên, địa chỉ, v.v... của cá nhân.
Trường hợp quý khách nhận thấy thông tin cá nhân (hồ sơ khám chữa bệnh, v.v...) mà bệnh viện chúng tôi có được khác với sự thật thì có thể yêu cầu điều chỉnh nội dung hoặc ngưng sử dụng. Vui lòng thông báo cho bác sĩ phụ trách. Chúng tôi sẽ đối ứng sau khi điều tra.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Ngoại trừ những trường hợp sau đây, chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá giới hạn mục đích sử dụng ban đầu.
Ngoài việc được sử dụng cho việc khám, thông tin cá nhân có thể được sử dụng để vận hành bệnh viện, giáo dục / đào tạo, tuân thủ mệnh lệnh hành chính, hợp tác với các cơ quan y tế / điều dưỡng / phúc lợi khác, v.v. Ngoài ra, có trường hợp báo cáo về đánh giá bệnh viện do cơ quan bên ngoài, báo cáo tại hội thảo hay các danh mục xuất bản, thì các báo cáo này sẽ được thực hiện dưới hình thức không thể định danh cá nhân được.
Bệnh viện chúng tôi được chỉ định là bệnh viện huấn luyện lâm sàng sau tốt nghiệp của bác sĩ và là bệnh viện huấn luyện/ thực tập nghề nghiệp chuyên môn y tế nên có thể có trường hợp y bác sĩ thực tập và sinh viên nghề nghiệp chuyên môn y tế, v.v... cùng tham gia khám chữa bệnh, điều dưỡng, điều trị y tế, v.v... nhằm mục đích huấn luyện/ bồi dưỡng. Chúng tôi có triệt để chỉ đạo về việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tu nghiệp sinh.
Bệnh viện chúng tôi có ủy thác một phần nghiệp vụ ra các cơ sở bên ngoài, v.v... chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng các cở sở, v.v... đáng tin cậy Khi đó, trường hợp cần thiết phải thông báo thông tin cá nhân của bệnh nhân cho các cơ sở này, v.v... song song với việc tuyển chọn các cơ sở, v.v... đáng tin cậy, chúng tôi còn ký hợp đồng với các cơ sở này để thông tin cá nhân của bệnh nhân không bị sử dụng một cách không phù hợp.

Xác nhận và thay đổi nguyện vọng

Có thể có trường hợp chúng tôi cần phải liên lạc về nội dung được nhìn nhận là khẩn cấp như điều trị, đặt hẹn điều trị ngoại trú (khám bệnh/ xét nghiệm/ điều trị/ hướng dẫn, v.v...), thay đổi thời gian dự định nhập viện, xác nhận, v.v... quyền lợi chăm sóc y tế/ thẻ bảo hiểm, v.v... Khi đó, vui lòng thông báo cho chúng tôi trong trường hợp quý khách có nguyện vọng chỉ liên lạc cho riêng bệnh nhân. Ngoài ra, vui lòng cho chúng tôi biết trong trường hợp quý khách không mong muốn nhận liên lạc.
Đối với điều trị ngoại trú, v.v... để ngăn ngừa sự cố/ đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ gọi bằng họ và tên bệnh nhân.
Vui lòng thông báo cho chúng tôi trong trường hợp quý khách có những hạn chế hoặc mong muốn đặc biệt liên quan đến việc điều trị vì lý do về mặt thân thể hoặc tôn giáo, v.v...
Quý khách có thể thay đổi bất cứ khi nào về những mong muốn mình đã yêu cầu. Hãy thoải mái thông báo cho chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi

Bệnh viện của chúng tôi có hệ thống hoàn hảo về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân

Bệnh viện của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bệnh nhân với mục đích sau đây và nỗ lực sử dụng thông tin đó bằng một hệ thống hoàn hảo. Nếu có thắc mắc, v.v... vui lòng liên hệ đến quầy phụ trách.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi là:

1. Sử dụng trong bệnh viện

 1. Dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân (bao gồm kiểm tra sức khỏe/ khám sức khỏe)
 2. Chia sẻ và vận dụng thông tin giữa các khoa khám chữa bệnh, v.v...
 3. Công tác bảo hiểm y tế
 4. Quản lý phòng bệnh của bệnh viện trong việc nhập viện và xuất viện, v.v...
 5. Kết toán/ kế toán
 6. Báo cáo tai nạn y tế, v.v...
 7. Nâng cao dịch vụ y tế cho bệnh nhân
 8. Hợp tác trong việc thực tập/ giáo dục/ huấn luyện về y tế trong bệnh viện
 9. Nghiên cứu triệu chứng mẫu trong bệnh viện với mục đích nâng cao chất lượng y tế
 10. Đăng ký thông tin của đăng ký ung thư trong bệnh viện
 11. Sử dụng thông tin của đăng ký ung thư trong bệnh viện
 12. Các nghiệp vụ quản lý điều hành liên quan đến bệnh nhân khác

2. Sử dụng để cung cấp thông tin ra bên ngoài bệnh viện

 1. Liên kết với các bệnh viện, phòng khám, nhà hộ sinh, cửa hàng dược phẩm, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhà cung cấp dịch vụ điều dưỡng, v.v... khác
 2. Trả lời thắc mắc từ cơ quan y tế khác, v.v...
 3. Trường hợp xin ý kiến/ lời khuyên từ bác sĩ bên ngoài, v.v.. để khám chữa bệnh cho bệnh nhân
 4. Ủy thác nghiệp vụ xét nghiệm mẫu xét nghiệm, v.v...
 5. Giải thích bệnh trạng cho người nhà bệnh nhân, v.v...
 6. Ủy thác công tác bảo hiểm
 7. Cung cấp đơn thuốc cho cơ quan đánh giá thanh toán hoặc người bảo hiểm
 8. Trả lời thắc mắc từ cơ quan đánh giá thanh toán hoặc người bảo hiểm
 9. Thông báo kết quả khám sức khỏe cho nhà cung cấp, v.v... liên quan đến khám sức khỏe đã nhận ủy thác từ nhà cung cấp, v.v...
 10. Thảo luận hoặc thông báo, v.v... cho đoàn thể chuyên môn hoặc công ty bảo hiểm, v.v... về y tế liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm bồi thường bác sĩ, v.v...
 11. Báo cáo về việc nâng cao chất lượng dịch vụ/ đảm bảo an toàn/ đối ứng sự cố y tế/ phòng ngừa phát sinh sự cố cho cơ quan thứ 3
 12. Thông báo/ báo cáo cho cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp, v.v... theo quy định của pháp luật liên quan, v.v....
 13. Trả lời thắc mắc từ cơ quan cảnh sát, cơ quan phòng cháy chữa cháy liên quan đến các vụ việc tai nạn
 14. Cung cấp thông tin cho cảnh sát, phòng cháy chữa cháy về người chưa xác định được danh tính khi có thiên tai quy mô lớn
 15. Khi thực hiện tham chiếu các cơ quan y tế khác hoặc các cơ quan công cộng về quá trình tiếp theo của bệnh nhân để đăng ký ung thư trong bệnh viện.
 16. Cung cấp thông tin cho quốc gia hoặc đoàn thể công cộng địa phương thông qua đăng ký ung thư toàn quốc dựa trên Luật thúc đẩy đăng ký ung thư
 17. Ngoài ra, sử dụng trong công tác bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

3. Sử dụng với mục đích khác

 1. Tạo các tài liệu cơ bản cho việc duy trì/ cải thiện nghiệp vụ hoặc dịch vụ y tế/ điều dưỡng
 2. Cung cấp thông tin cho cơ quan thanh tra bên ngoài
 3. Thuyết trình cho các hiệp hội khoa học/ tạp chí y học
 4. Tạo các tài liệu để lấy chứng nhận y tế, chứng chỉ chuyên gia y tế trong các hiệp hội khoa học, v.v...
 5. Xem hồ sơ khám và cung cấp các mẫu và thông tin, liên quan đến nghiên cứu y học, v.v.

Trường hợp có điều mục nào trong các điều mục trên mà quý khách không đồng ý cung cấp thông tin cho các cơ quan y tế khác, v.v... thì vui lòng thông báo cho quầy phụ trách.
Trường hợp không có thông báo nào thì chúng tôi sẽ xem là quý khách đã đồng ý và sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích trên.
Việc thông báo này có thể hủy bỏ, thay đổi, v.v... sau đó.
Vui lòng sử dụng quầy dịch vụ dưới đây khi cần liên lạc về thông tin cá nhân.

Quầy tư vấn về bảo vệ thông tin cá nhân - Bộ phận tổng vụ thuộc Văn phòng điều hành
TEL: +81-853-22-5111